DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI

124 - HITNA SLUŽBA

831 - 514 - KARTOTEKA (OBITELJSKA)

HITNA POMOĆ

17/04/2015

HITNA MEDICINSKA POMOĆ se nalazi u sklopu Doma zdravlja Ljubuški.

To je služba koja pruža usluge građanima – pacijentima 24 sata dnevno. U dežurstvima su im na raspolaganju dežurni liječnik, 2 medicinska tehničara ili dvije medicinske sestre te vozač sanitetskog vozila.

Broj na koji zovete u hitnim stanjima je 124.

U svim hitnim stanjima (prometne nezgode,…) pacijenti bi se trebali javiti a u svim ostalim slučajevima se trebaju javiti lječnicima obiteljske medicine.

Autorska prava © Dom zdravlja Ljubuški 2015. Powered by RCT