Cijenjeni korisnici naših usluga,
koristimo ovu prigodu da najavimo novu organizaciju rada na Odjelu pedijatrije Doma zdravlja Ljubuški. Nakon dogovora s liječnicima pedijatrima na Odjelu, a sve u cilju poboljšanja dostupnosti zdravstvene skrbi najmanjim i najugroženijim članovima naše zajednice, želimo Vas informirati da će Odjel pedijatrije Doma zdravlja Ljubuški od 9. rujna 2019. godine (ponedjeljak) početi s novom organizacijom rada.

Naime, jedan liječnik - pedijatar će raditi prvu smjenu i obavljati preglede bolesne djece, kao što je to bilo do sada. Drugi pedijatar će dolaziti na Odjel u 10.30h, po dolasku će raditi u savjetovalištu preglede zdrave djece, preglede za cijepljenje, a nakon toga će nastaviti s redovim radom i pregledima bolesne djece do 18h.
Na ovaj način smo, svima onima koji nisu bili u mogućnoti dovesti dijete na pregled pedijatra u prvoj smjeni, uslugu pregleda pedijatra ponudili i u popodnevnim satima.

Da bi izbjegli nesporazume oko nove organizacije rada na Odjelu pedijatrije, želimo Vas informirati o još nekoliko stvari:

- Ovakva organizacija rada će biti moguća samo kad rade oba liječnika pedijatra u Domu zdravlja Ljubuški. Kada je jedan liječnik pedijatar odsutan (godišnji odmor, bolovanje, stučni seminari i sl.) Odjel pedijatrije će raditi u prvoj smjeni, kao do sada. O svim promjenama će korisnici naših usluga, na vrijeme, biti informirani preko naše nove web stranice i linka na društvenim mrežama.

- U tijeku ovog tjedna će biti napravljen novi raspored rada lječnika pedijatara, koji će isto tako biti objavljen na našoj web stranici, a vrijediti će dosadašnja praksa da dr. Ivana Vukšić radi preglede u savjetovalištu na parne datume, a dr. Mediha Jakić radi u savjetovalištu na neparne datume. Samim tim, će doktorica koja radi taj dan u savjetovalištu, ostati raditi na Odjelu do 18h, što će biti evidentirano na rasporedu rada.

- Isto tako, dogovoreno je s liječnicama, da se ponedjeljkom, neće raditi cijepljenje djece, jer je tim danom veliki pritisak djece koja su bila bolesna tijekom vikenda, pa će se na Odjelu stvarati velike gužve.

- Na kraju, da bi izbjegli gužve i duga čekanja na preglede pedijatra, sve roditelje naših mališana još jednom molimo da koriste telefonsko naručivanje za preglede pedijatra, preglede za cijepljenje, izdavanje uputnica, propisivanje redovne terapije i druge usluge koje se pružaju na Odjelu. Broj Odjela pedijatrije je: 039/831-580.

Uz dostupnost laboratorijske i radiološke dijagnostike u drugoj smjeni u Domu zdravlja Ljubuški, iskreno se nadamo da ćemo i na ovaj način dodatno unaprijediti i poboljšati razinu zdravstvene usluge našoj djeci na zadovoljstvo svih nas.

UPRAVA DOMA ZDRAVLJA LJUBUŠKI