DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI

124 - HITNA SLUŽBA

831 - 514 - KARTOTEKA (OBITELJSKA)

O NAMA

17/04/2015

DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI pruža zakonom utvrđenu djelatnost primarne zdravstvene zaštite. Također pruža i određene vidove specijalističko-konzultativne zdravstvene zaštite pučanstvu općine Ljubuški.

Osnivač Doma Zdravlja je Skupština Županije Zapadnohercegovačke a vlasnik je Vlada Županije Zapadnohercegovačke.

Financijska sredstva za rad Doma Zdravlja osiguravaju se putem Zavoda za zdravstveno osiguranje.

 

DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI – KRONOLOŠKI PRIKAZ

(kronološki prikaz promjena u organizacijskom ustroju)

1947. godine osnivana je ZDRAVSTVENA STANICA LJUBUŠKI

(1. 1. 1947. – 21. 6. 1973.)

1973. godine mijenja se ime ustanove u R.O. „DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI“

(21. 6. 1973. – 31. 12. 1983.)

1983. godine ustanova posluje u sastavu R. O. REGIONALNI MEDICINSKI CENTAR „DR. SAFET MUJIĆ – MOSTAR „ OOUR DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI

(31. 12. 1983. – 6. 4. 1992.)

U „ratnom periodu“ djelovao je po rješenju Vlade republike Herceg Bosne kao DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI

(6. 4. 1992. – 31. 12. 1995.)

Od 4. 6. 1996. godine do danas rješenjem županijskog suda u Širokom Brijegu posluje pod imenom DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI.

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DOMA ZDRAVLJA LJUBUŠKI

1. Ured ravnatelja (ravnatelj, tajnica ravnatelja, glavna medicinska sestra, pomoćnici ravnatelja)

2. Služba zajedničkih poslova

3. Služba primarne zdravstvene zaštite organizirana kroz sljedeće odjele:

– Odjel obiteljske medicine s patronažom,

– Odjel hitne medicinske pomoći s kućnim liječenjem,

– Odjel zdravstvene zaštite žene,

– Odjel zdravstvene zaštite djece do sedam godina,

– Odjel zubozdravstvene zaštite,

– Odjel epidemiologije, higijene i socijalne medicine,

– Odjel medicine rada i sporta,

– Odjel za laboratorijsku dijagnostiku

– Odjel za zdravstvenu zaštitu TBC i plućnih bolesti,

– Centar za mentalnu rehabilitaciju u zajednici,

– Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici,

– Centar za palijativnu skrb – HOSPICIJ.

4. Služba specijalističke zdravstvene zaštite organizirana je kroz odjele:

– Odjel radiološke dijagnostike

– Odjel specijalističkih djelatnosti: internistička, dermatološka i oftamološka.

Autorska prava © Dom zdravlja Ljubuški 2015. Powered by RCT