Dom zdravlja Ljubuški podiže kvalitetu svojih usluga na još veću razinu. To će biti moguće zahvaljujući programu prekogranične suradnje INTEREG IPA Hrvatska-BiH-Crna Gora 2014.-2020., koji provodi Europska unija, piše Večernji list BiH.

Priča sa sretnim završetkom

Riječ je o projektu vrijednom 625.000 eura čiji je nositelj Dom zdravlja Ljubuški, a partner je Dom zdravlja Metković. Ukupni iznos će se podijeliti popola tako da će i jedna i druga ustanova dobiti po 312.500 eura.

A najveće zasluge za to pripadaju ravnatelju ljubuškog Doma zdravlja, prim. dr. Srećku Matiću. Samoinicijativno i samozatajno upustio se u cijeli taj opsežni posao, sam sastavio projekt i javio se na natječaj, da bi priča dobila sretan završetak.

- Bilo je aplicirano preko 150 projekata iz Hrvatske, BiH i Crne Gore, prošlo ih je samo pet, a na rang-listi projekt Doma zdravlja Ljubuški je bio drugi. Prema pravilima trebalo je odrediti partnera i odabrao sam Dom zdravlja u Metkoviću. Od 625.000 eura, 85 % je nepovratnih sredstava, a 15 % snosimo mi.

Prema projektu predviđene su sljedeće nabavke za Dom zdravlja Ljubuški: kardiomobil čija je vrijednost 83.829 eura, ultrazvuk s tri glave za radiologiju u vrijednosti 40.457 eura, stomatološka stolica od 12.018 eura, laser za fizijatriju vrijedan 9.612 eura, holter za internu medicinu 3.937 eura.

Za troškove menadžmenta predviđeno je 36.000 eura, organizirat ćemo u Ljubuškom Svjetski kongres palijativne medicine i za to je namijenjeno oko 8.000 eura, za uvođenje sustava ISO standarda 7.500 eura, za provođenje vježbe gorskih službi spašavanja i domova zdravlja oko 4.000 eura, za studijska putovanja, edukaciju iz palijativne skrbi oko 2.500 eura, za promidžbene i edukativne materijale 3.500 eura, za edukaciju osoblja o palijativnoj skrbi u Kliničkom centru u Tuzli oko 1.800 eura.

I na kraju imamo sredstva predviđena su za određene investicijske radove - za uređenje pristupne ceste i parkirališta u područnoj ambulanti u Vitini oko 25.000 eura i uređenje ordinacija obiteljske medicine u Domu zdravlja u Ljubuškom oko 12.500 eura - objašnjava prim. dr. Srećko Matić, ravnatelj Doma zdravlja Ljubuški.

Ističe da će time Dom zdravlja Ljubuški dobiti puno veću kvalitetu usluge.

Kvaliteta usluga

- Ultrazvuk je najnovija tehnologija, imat će različite sonde i moći će se na njemu raditi sve pretrage unutarnjih organa - ultrazvuk štitnjače, abdomena, srca...

Dobitkom lasera za fizijatriju, pacijenti više neće više morati privatno ići i plaćati laserske zahvate, to će imati u našem Domu zdravlja i Ljubuški će to prvi imati u Hercegovini - zadovoljno govori ravnatelj Matić.

Cijeli ovaj projekt naslanja se i temelji na hospiciju "Božje milosti" pri ljubuškom Domu zdravlja. Bez njega ništa od ovog ne bi bilo i sad se vidi kolika je njegova vrijednost i značaj. Izgradili su ga prije nekoliko godina dvije humanitarke iz SAD-a, č.s. Muriel Geisler i gospođa Mary Wals iz udruge "Sv. Josip Radnik", u suradnji s općinom Ljubuški.

- To što imamo mi u Ljubuškom je civilizacijski iskorak u odnosu na okruženje. Bio sam tri dana pozvan kao predavač na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, u Centar za palijativnu medicinu i edukaciju (CEPAM), i uspostavljen je kontakt s prof. Veljkom Đorđevićem, voditeljem Centra, i prof. Marijanom Braš.

U petak, 22. rujna, ponovno idem u Zagreb i prof. Đorđević i ja potpisat ćemo sporazum o suradnji između Medicinskog fakulteta u Zagrebu i Doma zdravlja Ljubuški, prema kojem će Centar za palijativnu skrb Doma zdravlja Ljubuški postati edukacijski centar za palijativnu skrb za šire područje, a to je BiH, Hrvatska, Srbija, Crna Gora - iznosi ravnatelj Srećko Matić.

U praksi to znači da će se u ljubuškom Centru za palijativnu skrb obučavati medicinsko osoblje za palijativnu zdravstvenu zaštitu, a osim certifikata koje je dosad izdavao Medicinski fakultet u Zagrebu, sad će ih izdavati i Dom zdravlja u Ljubuškom i oni će biti jedini važeći u EU iz regije.

O mjestu i značenju dodatno govori i to da će Ljubuški biti domaćin Svjetskog kongresa palijativne medicine.