Temeljem članka 60. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine ŽZH, broj: 3/13), članka 118. Zakona o radu (Službene novine FBiH, br: 26/16), a u svezi s člankom 118. Zakona o radu (Narodne novine ŽZH, broj: 11/17), članka 76. Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Narodne novine ŽZH broj: 4/18), te članka 57. stavka 1. točke b) Statuta Doma zdravlja Ljubuški, Upravno vijeće Doma zdravlja Ljubuški, na sjednici održanoj dana 4. travnja 2018. godine
d o n o s i:  P R A V I L N I K    O    R A D U

bornstein pdf icon
Pravilnik o radu

 

Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Ljubuški uređuje se organizacija i način rada, sazivanje sjednica, način rada na sjednicama, donošenje odluka, prava i obveze predsjednika i članova, kao i ostalih osoba koje sudjeluju ili pomažu u radu, vođenje zapisnika i druga pitanja od značaja za rad Upravnog vijeća Doma zdravlja Ljubuški.

bornstein pdf icon
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Ljubuški