Na temelju članka 20a. stavak (1) i članka 22. stavak (1) točka b) Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18 i 23/20), članka 29. Statuta Doma zdravlja Ljubuški, članka 13. Pravilnika o radu Doma zdravlja Ljubuški br. 1085/2021 od 27. listopada 2021. godine i Odluke ravnatelja Doma zdravlja Ljubuški, broj: 773/22, raspisuje se sljedeći: JAVNI NATJEČAJ za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme

bornstein pdf icon
 1. Doktor medicine – sa završenim medicinskim fakultetom i položenim stručnim ispitom - dva (2) izvršitelja.

Na temelju članka 114. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („NN ŽZH“, br. 3/13, 21/17 i 23/20), Odluke Upravnog vijeća DZ Ljubuški broj 1090/2021 od 28. 10. 2021. godine uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH broj 08-259-2/21 od 13. 9. 2021. godine, a sukladno članku 29. Statuta DZ Ljubuški, ravnatelj DZ Ljubuški dana 8. 11. 2021. godine raspisuje: JAVNI NATJEČAJ kojim oglašava prikupljanje ponuda za izdavanje u zakup viška nezdravstvenog prostora.

Na temelju članka 20. točka a) Zakona o radu (Službene novine FbiH br. 26/16 i 89/18) , članka 22. Zakona o radu (Narodne novine ZHŽ, broj: 11/17), članka 29. Statuta Doma zdravlja Ljubuški, članka 11. Pravilnika o radu Doma zdravlja Ljubuški br. 1036/2019 od 7. kolovoza 2019. godine, ravnatelj Doma zdravlja Ljubuški raspisuje: JAVNI NATJEČAJ za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Dom zdravlja Ljubuški

Broj:  901 /2020

Ljubuški, 30.rujna 2020.godine

Na temelju članka 131. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ŽZH (Narodne  novine ŽZH  br.3/13), članka 154.Zakona o zdravstvenoj zaštiti Fed.BiH ( Službene novine Fed.BiH br.46/10), članka 10 i 11. Pravilnika o specijalizacijama  i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije (Službene novine Fed.BiH 62/15 ) i članka 29. Statuta Doma zdravlja Ljubuški, a sukladno Planu specijalizacija zdravstvenih radnika županije Zapadnohercegovačke za 2020.godinu Federalnog ministarstva zdravstva broj 02-33-1468 /20 od 12.03.2020.godine,  ravnatelj Doma zdravlja raspisuje