Na temelju članka 20a. Zakona o radu (Službene novine FBiH br.: 26/16, 89/18 i 44/22), članka 22. Zakona o radu (Narodne novine ŽZH, broj: 11/17), članka 29. Statuta Doma zdravlja Ljubuški na koji je Skupština ŽZH dala suglasnost (Narodne novine ŽZH br.: 17/16 i 17//18), članka 2. Pravilnika o upošljavanju u javno zdravstvenim ustanovama u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Narodne novine ŽZH, broj: 13/23), članka 9. Pravilnika o radu Doma zdravlja Ljubuški, broj: 1085/2021 od 27. listopada 2021. godine, članka 1. stavak (2), (3) i (4) Pravilnika o dopunama Pravilnika o radu Doma zdravlja Ljubuški, broj: 514/2023 od 24. svibnja 2023. godine, članaka 13., 14., 18., 19. i 39. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Ljubuški, broj: 564/23 od 7. lipnja 2023. godine, Suglasnosti Ministarstva zdravstva rada i socijalne skrbi ŽZH, broj: 08-309-3/23 od 05. listopada 2023.godine, Odluke v.d. ravnatelja o prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, broj: 1018 /23, od: 10. listopada 2023. godine, Dom zdravlja Ljubuški raspisuje sljedeći:

Pismeni i usmeni ispit za kandidate, koji zadovoljavaju opće i posebne uvjete tražene Javnim natječajem za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja Ljubuški (broj 803/23, objavljen 18.kolovoza 2023.godine na web stranici Doma zdravlja Ljubuški, Internet stranici Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke i obaviješten 19.kolovoza 2023.godine u Dnevnom listu BIH), te su o istome obaviješteni i putem adrese elektroničke pošte navedene u prijavi, održati će se u prostorijama Uprave Doma zdravlja Ljubuški na adresi Dr.Ante Vukšića 3, 88320 Ljubuški, u sljedećim terminima:

Na temelju članka 20a. Zakona o radu (Službene novine FBiH br.: 26/16, 89/18 i 44/22), članka 22. Zakona o radu (Narodne novine ŽZH, broj: 11/17), članka 29. Statuta Doma zdravlja Ljubuški na koji je Skupština ŽZH dala suglasnost (Narodne novine ŽZH br.: 17/16 i 17//18), članka 2. Pravilnika o upošljavanju u javno zdravstvenim ustanovama u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Narodne novine ŽZH, broj: 13/23), članka 9. Pravilnika o radu Doma zdravlja Ljubuški, broj: 1085/2021 od 27. listopada 2021. godine, članka 1. stavak (2), (3) i (4) Pravilnika o dopunama Pravilnika o radu Doma zdravlja Ljubuški, broj: 514/2023 od 24. svibnja 2023. godine, članaka 13., 14., 18., 19. i 39. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Ljubuški, broj: 564/23 od 7. lipnja 2023. godine, Suglasnosti Ministarstva zdravstva rada i socijalne skrbi ŽZH, broj:08-239-1/23 od: 17.kolovoza 2023.godine, Odluke ravnatelja o prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, broj:802/23, od: 18. kolovoza 2023. godine, Dom zdravlja Ljubuški raspisuje sljedeći: JAVNI NATJEČAJ za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja Ljubuški

Pismeni i  usmeni ispit za kandidate koji su se prijavili na Javni natječaj za  prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radna mjesta: