Završen je Projekt Q-Access-HC – Projekt poboljšanja kvalitete i pristupa zdravstvenoj zaštiti u prekograničnom području Jadranskog zaleđa, u okviru programa Interreg - IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora.

Dom zdravlja Ljubuški je bio nositelj u tom projektu prekogranične suradnje kojeg je financirala Europska unija, a prateći partner je bio Dom zdravlja Metković.

Projektom je ostvaren cilj poboljšanja kvalitete i pristupa zdravstvenoj zaštiti u prekograničnom području jadranskog zaleđa, s naglaskom na ranjive skupine, povećanjem upravljačkih kapaciteta zdravstvenih centara u Ljubuškom i Metkoviću.

Medijski partner u projektu je bio Radio Ljubuški.

Pogledajte video-prezentaciju o provedbi projekta