Dom zdravlja Ljubuški je dana 9.prosinca 2019.godine pokrenuo postupak javne nabave: "Nabava rendgenske cijevi i zamjena", u prilogu slijedi obavijest o nabavi.

Na temelju Članka 14. stavak (1), članka 18. stavak (1), članaka 25, 53. do 56. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), članka 11. i članka 16. stavak 1.Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u JU Dom zdravlja Ljubuški broj:10S6/14 i Članka 27. Statuta, a postupajući po zahtjevu/prijedlogu broj: 1470/19 od 12. srpanj 2019. godine, vršitelj dužnosti Ravnatelja Ustanove donio je: ODLUKU o pokretanju postupka javne nabave "Usluge stavljanja izvan pogona izvora ionizirajućeg zračenja"

Obavještavamo Vas da je Vaša ponuda u postupku javne nabave robe "ZUBARSKI INSTRUMENTI 1 NAPRAVE" zadovoljila sve tražene zahtjeve sukladno natječajnoj dokumentaciji, te Vam u prilogu dostavljamo Odluku o prihvaćanju cijene ponude u navedenom postupku.

Obavještavamo Vas da je Vaša ponuda u postupku javne nabave radova "POSTAVLJANJE PREGRADA" zadovoijila sve tražene zahtjeve sukladno natječajnoj dokumentaciji, te Vam u prilogu dostavljamo Odluku o prihvaćanju cijene ponude u navedenom postupku.