Centar za rani rast i razvoj pruža dijagnostičke, terapijske i savjetodavne usluge edukacijske rehabilitacije, logopedije i Bobath terapije za korisnike od dojenačke do školske dobi kod kojih je uočeno odstupanje u psihomotornom razvoju.

Zaposleni u Centru za rani rast i razvoj:

Tatjana Vasilj Zelić, prof.rehabilitator-defektolog
Marijana Primorac, mag.logopedije
Ivana Grbavac, Bobath terapeut
Zorica Tolić, Bobath terapeut
Anita Bandur, radni terapeut

Kontakt telefon:
039/852-959 (prof.rehabilitator-defektolog)
039/852-958(logoped)

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 07-15 h (pauza 10:00-10:30 h)