Higijensko – epidemiološka služba djeluje u sklopu Službe primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Ljubuški. Odjel u okviru svog djelokruga obavlja se sljedeće poslove:

- praćenje i evidentiranje kretanja zaraznih bolesti
- prijava epidemije zaraznih bolesti prema važećem zakonu
- epidemiološko anketiranje oboljelih od zaraznih bolesti
- vođenje evidencije zaraznih bolesti
- zdravstveni nadzor nad osobama iz okoline oboljenja
- obavljanje sanitarnih pregleda osoba koje rade: u proizvodnji i prometu živežnih naimirnica, opskrbi pučanstva pitkom vodom, predškolskim ustanovama, privatnim zdravstvenim praksama i osoba koje pružaju higijensku mjeru pučanstvu
- obavljanje sanitarnih pregleda zdravstvenih radnika koji rade u Domu zdravlja Ljubuški
- nadzor kod sakupljanja medicinskog otpada u skladu sa zakonom
- sudjelovanje u radu dezinfekcije Doma zdravlja Ljubuški
-izrada plana i programa imunizacije za tekuću godinu
- cijepljenje djece od rođenja do navršenih 18 godina
- prijava nuspojave na sve vrste cjepiva
- cijepljenje protiv gripe.

Zaposleni na Odjelu:
- Mladenka Tomić-Kežić, dr. med. spec. obiteljske medicine – Voditelj Odjela
- Zdenka Petrović, viši sanitarni tehničar
- Kristina Šistov, prvostupnik sanitarnog inženjeringa

Radno vrijeme: 07h - 15h

Kontakt: 
Sanitarne knjižice 039/852-980
Cjepni centar        039/852-981