Palijativna skrb je sveobuhvatna skrb za bolesnika i njegovu obitelj u terminalnoj fazi bolesti. Pristup bolesniku je holistički, a članovi interdicsiplinarnog 24h dnevno osiguravaju skrb za teško oboljelog bolesnika. Centar za palijativnu skrb (Hospicij Božanske milosti) djeluje u sklopu Doma zdravlja Ljubuški od 2013. godine, kao zasebna organizacijska jedinica na izdvojenoj lokaciji.


Unutar interdicsiplinarnog tima djeluju 3 doktora specijalista, koji su inače djelatnici Doma zdravlja Ljubuški, od kojih je jedan spec. internist, jedan spec. internist - kardiolog te jedan spec. dermatolog.
Glavna sestra Hospicija je Marjana Mucić, mag. sestrinstva, a ostalo osoblje čini: sedam medicinskih sestara, jedna njegovateljica, fizioterapeut i dva člana pomoćnog osoblja.

Povremeno se za pomoć u Hospiciju javi manji broj volontera, većinom učenika Srednje medicinske škole Ruđera Boškovića u Ljubuškom, čija pomoć jako dobro dođe bolesnicima i osoblju, a nadamo se da će u dogledno vrijeme broj volontera biti i veći. Brigu o duhovnim potrebama bolesnika, ali i članova njihove obitelji redovito pružaju svećenici, većinom iz Franjevačkog samostana na Humcu.

Centar za palijativnu skrb ima kapacitet od 18 bolesničkih postelja, od kojih je 13 postelja smješteno u jednokrevetnim sobama. Od početka rada u Hospiciju je bilo smješteno više od 200 bolesnika. Vrijeme njihovog boravka je različito, od nekoliko dana do nekoliko mjeseci, jer terminalne faze bolesti, ovisno o dijagnozi, različito traju.
Za vrijeme boravka u Hospiciju bolesnici imaju osiguranu kompletnu zdravstvenu njegu, redovito im se primjenjuje sva propisana terapija propisana od nadležnih liječnika, s posebnim naglaskom na terapiju boli. Osim toga, subjektivno se uviđaju i rješavaju potrebe svakog bolesnika te se dobrom I kvalitetnom komunikacijom olakšavaju poteškoće bolesnika i članova njihovih obitelji.

Iz dan u dan se svi djelatnici Hospicija, ali i ostali zaposlenici Doma zdravlja Ljubuški trude da skrb o bolesnicima u posljednjim danima i mjesecima njihovog života, bude kvalitetna i sveobuhvatna, vodeći brigu o individualnom pristupu svakom bolesniku, što postaje prepoznatljivo na području cijele Hercegovine, a i šire.

Radno vrijeme: 0 – 24h.
Posjete bolesnicima: 9h - 21h, a kada je bolesnik u izrazito lošem stanju, u dogovoru s med. osobljem, obitelj može ostati uz bolesnika cijelu noć.
Kontakt: 039/ 832-615.