Centar za mentalno zdravlje je osnovan 1997. godine te kao posebna organizacijska jedinica djeluje pri Domu zdravlja Ljubuški u cilju unapređivanja i zaštite mentalnog zdravlja, prevencije mentalnih poremećaja te liječenju i rehabilitaciji mentalno oboljelih osoba.

Usluge koje CMZ pruža su: psihijatrijski pregled i procjena, psihodijagnostička procjena, depo-terapija, psihološko savjetovanje, psihosocijalne intervencije, socioterapija, krizne intervencije, kućne posjete te pomoć korisnicima nakon hospitalizacije.

U okviru centra djeluje multidisciplinarni stručni tim koji radi s djecom s teškoćama u razvoju kao i djecom urednog razvoja s blažim odstupanjima u pojedinim područjima razvoja u sklopu programa rane intervencije koji uključuje djecu od najniže kronološke dobi do 18 godine.

Usluge koje centar pruža su dijagnostička procjena te individualni tretmani kod specifičnih poremećaja govora i jezika, disleksije, disgrafije, mucanja, pervazivnog razvojnog poremećaja, ADHD, mentalne retardacije, epilepsije, cerebralne paralize, poremećaja ophođenja i ponašanja, enureze, enkopreze, poremećaja hranjenja, anksioznih poremećaja te tretmani odraslih osoba nakon cerebrovaskularnog inzulta i traumatskih oštećenja mozga.

Zaposleni u Centru:
- Ivan Landeka, dr.med., spec. psihijatrije
- Katica Zelić prof. psihologije, Gestalt psihoterapeut - Voditelj Centra
- Vedrana Šaravanja socijalna radnica
- Anita Keža medicinska sestra

Radno vrijeme: 7:00 -15:00 (ponedjeljak - petak)
Pauza: 10:00-10:30

Kontakt telefon: 039/852-960
Fax: 039/831-515
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.