Odjel za interne bolesti

Odjel za interne bolesti djeluje u skopu Službe specijalističko – kozultativne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Ljubuški. Na Odjelu se pružaju sljedeće usluge:

- pregled spec. internista (prvi i kontrolni pregledi, prijeoperacijski pregledi)
- očitavanje snimljenih elektrokardiograma (EKG).

Od dijagnostičkih pretraga svakodnevno se mogu uraditi: elektrokardiogram (EKG) i 24-satno snimanje arterijskog tlaka (Holter tlaka).

Zaposleni na Odjelu:

- prim.dr.Zlatko Matić, spec.interne medicine – Voditelj Odjela
- Sanja Raspudić, med. sestra.