Temeljem članka 60. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine ŽZH, broj: 3/13,21/17,23/20), članka 118. Zakona o radu (Službene novine FBiH, br: 26/16),članka 118. Zakona o radu (Narodne novine ŽZH, broj: 11/17), članka 72. Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika iz djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine ŽZH broj: 24/21), članka 68.  Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i uposlenika u oblasti zdravstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Narodne novine ŽZH broj: 22/21) te članka 57. stavka 1. točke b) Statuta Doma zdravlja Ljubuški na koji je Skupština ŽZH dala suglasnost (Narodne novine ŽZH, broj:17/16 i 17/18), Upravno vijeće Doma zdravlja Ljubuški, na sjednici održanoj dana 27. listopada 2021. godine d o n o s i: P R A V I L N I K    O    R A D U

bornstein pdf icon
Pravilnik o radu

 

Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Ljubuški uređuje se organizacija i način rada, sazivanje sjednica, način rada na sjednicama, donošenje odluka, prava i obveze predsjednika i članova, kao i ostalih osoba koje sudjeluju ili pomažu u radu, vođenje zapisnika i druga pitanja od značaja za rad Upravnog vijeća Doma zdravlja Ljubuški.

bornstein pdf icon
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Ljubuški

 

 

Na temelju članka 11. Zakona o ustanovama ( Narodne novine ŽZH broj: 7 / 98, 21/12 i 2/21), članka 8. stavak (7) i (8) Pravilnika o upošljavanju u javno zdravstvenim ustanovama u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Narodne novine ŽZH, broj: 13/23), Odluke ravnatelja o imenovanju Povjerenstva za provođenje Javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja Ljubuški, broj: 804 / 2023 od 18. kolovoza 2023. godine, Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja, dana 18. kolovoza 2023.godine, donosi: POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJE/ČAJA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U DOMU ZDRAVLJA LJUBUŠKI

PDF icon POSLOVNIK O RADUPOVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJE/ČAJA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U DOMU ZDRAVLJA LJUBUŠKI

 

Kreirano: 18.kolovoza 2023.godine.

Suglasnost na Statut Doma zdravlja Ljubuški, dana je od strane Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 02. rujna 2016. godine, broj Odluke:
01-02-2-XIX-941/16, objavljeno: Narodne Novine ŽZH-e broj: 17/16.

Statut je objavljen na Oglasnoj ploči Doma zdravlja Ljubuški, dana 12. rujna 2016. godine, te je stupio na snagu dana 20. rujna 2016. godine.

bornstein pdf icon
Statut Doma zdravlja Ljubuški

 

bornstein pdf icon
Statut o izmjenama i dopunama statuta Doma zdravlja Ljubuški