Na temelju članka 11. Zakona o ustanovama ( Narodne novine ŽZH broj: 7 / 98, 21/12 i 2/21), članka 8. stavak (7) i (8) Pravilnika o upošljavanju u javno zdravstvenim ustanovama u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Narodne novine ŽZH, broj: 13/23), Odluke ravnatelja o imenovanju Povjerenstva za provođenje Javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja Ljubuški, broj: 638/ 2023 od 30. lipnja 2023. godine, Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja, dana 30. lipnja 2023.godine, donosi: POSLOVNIK O RADU
POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U DOMU ZDRAVLJA LJUBUŠKI

 PDF icon 
 POSLOVNIK O RADU