Pismeni i  usmeni ispit za kandidate, koji zadovoljavaju opće i posebne uvjete tražene  Javnim natječajem  za  prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja Ljubuški (broj 1019/23, objavljen 10.listopada 2023.godine na web stranici Doma zdravlja Ljubuški, Internet stranici Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke i obaviješten 11.listopada 2023.godine u Dnevnom listu BIH),  te su o istome obaviješteni i putem adrese elektroničke pošte navedene u prijavi, održati će se  u prostorijama Uprave Doma zdravlja Ljubuški na adresi Dr.Ante Vukšića 3, 88320 Ljubuški, u sljedećim terminima:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.  Doktor medicine u Službi Hitne medicinske pomoći : 

pismeni ispit biti će održan  u petak, 03.studenog 2023.godine u 08:30 sati, a usmeni ispit će se održati u ponedjeljak 06.studenog 2023.godine u 08:30 sati;

Za radno mjesto pod rednim brojem 2. Doktor medicine na Odjelu obiteljske medicine sa patronažom: 

pismeni ispit biti će održan  u petak, 03.studenog 2023.godine u 09:30 sati, a usmeni ispit će se održati u ponedjeljak 06.studenog 2023.godine u 09:30 sati;

Za radno mjesto pod rednim brojem 3. Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za palijativnu skrb-Hospiciju

pismeni ispit biti će održan  u petak, 03.studenog 2023.godine u 11:30 sati, a usmeni ispit će se održati u ponedjeljak 06.studenog 2023.godine u 11:30 sati;

Za radno mjesto pod rednim brojem 4. Medicinska sestra/tehničar na Odjelu obiteljske medicine:

pismeni ispit biti će održan  u petak, 03.studenog 2023.godine u 12:00 sati, a usmeni ispit će se održati u ponedjeljak 06.studenog 2023.godine u 12:00 sati.

Za radno mjesto pod rednim brojem 5. Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za zdravstvenu zaštitu djece:

pismeni ispit biti će održan  u petak, 03.studenog 2023.godine u 12:30 sati, a usmeni ispit će se održati u ponedjeljak 06.studenog 2023.godine u 12:30 sati.

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prijem radnika

u radni odnos na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja Ljubuški