Pismeni i  usmeni ispit za kandidate, koji zadovoljavaju opće i posebne uvjete tražene  Javnim natječajem  za  prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja Ljubuški, za radno mjesto Savjetnik za kvalitetu i standarde u Odjelu ureda ravnatelja-1(jedan) izvršitelj (broj 275/24, objavljen 8.ožujka 2024.godine na web stranici Doma zdravlja Ljubuški, Internet stranici Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke i obaviješten 9.ožujka 2024.godine u Dnevnom listu BIH),  te su o istome obaviješteni i putem adrese elektroničke pošte navedene u prijavi, održati će se  u prostorijama Uprave Doma zdravlja Ljubuški na adresi Dr.Ante Vukšića 3, 88320 Ljubuški, u sljedećim terminima:

- pismeni ispit biti će održan  u utorak, 2.travnja 2024.godine u 12:00 sati,

- usmeni ispit će se održati u srijedu, 3.travnja 2024.godine u 12:00 sati.