Na temelju članka 20, točka a) Zakona o radu (Službene novine FBiH br. 26/16 i 89/18) , članka 22. Zakona o radu (Narodne novine ZHŽ, broj: 11/17), članka 29. Statuta Doma zdravlja Ljubuški, članka 11. Pravilnika o radu Doma zdravlja Ljubuški br.1036/2019 od 7. kolovoza 2019. godine, ravnatelj Doma zdravlja Ljubuški r a s p i s u j e:

JAVNI NATJEČAJ za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Dom zdravlja Ljubuški

1. Doktor medicine – četiri (4) izvršitelja.

bornstein pdf icon
VIŠE

 

Objavljeno: 20-09-2019