Na temelju članka 20a. stavak (1) i članka 22. stavak (1) točka b) Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18 i 23/20), članka 29. Statuta Doma zdravlja Ljubuški, članka 13. Pravilnika o radu Doma zdravlja Ljubuški br. 1085/2021 od 27. listopada 2021. godine i Odluke ravnatelja Doma zdravlja Ljubuški, broj: 773/22, raspisuje se sljedeći: JAVNI NATJEČAJ za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme

bornstein pdf icon
 1. Doktor medicine – sa završenim medicinskim fakultetom i položenim stručnim ispitom - dva (2) izvršitelja.