Na temelju članka 90. i članka 64. stavak 1. točka b) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i članka 5. stavak 2. točka b Pravilnika o postupku izravnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH" broj: 90/14) i članka 29. Statuta, a na temelju prikupljenih ponuda, Ravnatelj ustanove Doma zdravlja Ljubuški, donio je odluku.