Na temelju članka 64. stavak 1. točka a), članka 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14)i članka 27. Statuta Društva, a postupajući po Preporuci imenovanih članova Povjerenstva, u otvorenom postupku javne nabave robe „NABAVA REZERVNIH DIJELOVA I PRUŽANJE USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVKA MOTORNIH VOZILA“,  Ravnatelj  Dom zdravlja Ljubuški donio je ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 bornstein pdf icon 
 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.