Na temelju članka 64. stavak 1. točka a), članka 70. st. 1, 3. i 6., članka 72. St.3., Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/2022) i članka 27. Statuta Društva, a postupajući po Preporuci imenovanih članova Povjerenstva, u otvorenom postupku javne nabave radova „REKONSTRUKCIJA DIJELA KROVIŠTA ZGRADE DZ LJUBUŠKI“,  Ravnatelj  Dom zdravlja Ljubuški donio je ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 PDF icon 
 ODLUKA