U Hotelu Bigeste u Ljubuškom je 11. ožujka 2021. godine održan prvi sastanak projektnih partnera u sklopu Interreg Ipa projekta prekogranične suradnje IMPHACT koji se bavi poboljšanjem usluga palijativne skrbi.

S realizacijom projektnih aktivnosti se krenulo u srpnju 2020. godine, a sastanci projektnih partnera su održavani preko webinara te je ovo prvi put da su se projektni partneri, nakon početka realizacije projekta, sastali uživo.

Uz predstavnike domaćina, Doma zdravlja Ljubuški, na partnerskom sastanku je vodećeg partnera u projektu, Dom zdravlja Metković, predstavljao ravnatelj mr.sc. Mihovil Štimac, dipl. oecc.

Dom zdravlja Podgorica je predstavljao direktor ustanove prim. Danilo Jokić, dr. med., a predstavnik Doma zdravlja Zenica je bio prim. Ibrahim Gledo, dr. med. voditelj Odjela obiteljske/porodične medicine. Na sastanku su sudjelovali i predstavnici Agencije Sustainable Solutions GIU iz Zagreba, koji su angažirani od strane vodećeg partnera u ovom projektu za stručnu pomoć i nadzor nad provođenjem projektnih aktivnosti. Također. Na dijelu sastanka su bili prisutni prof. dr.sc. Marjana Braš, dr. med. i prof. dr. sc. Veljko Đorđević, dr. med. s kojima se razgovaralo o planovima za predstojeće radionice u sklopu projekta te dogovarala studijska putovanja,u ustanove palijativne skrbi u Poljskoj i Porugalu, koja su isto planirana u sklopu projekta, ukoliko to bude dopuštala epidemiološka situacija.

Na početku sastanka su predstavljeni projektni partneri i njihovi projektni zadaci u projektu. Svi projektni partneri su informirani o realiziranim aktivnostima, planiranim projektnim aktivnostima te rokovima za njihovo izvršenje. Predstavljene su obveze partnera vezane za medijsku promidžbu projekta, a prije sastanka su snimani dijelovi promotivnog videa koji će se izraditi u sklopu projekta.

Svi sudionici projekta su izrazili zadovljstvo što su se stekli uvjeti da se ovaj sastanak u fizičkom obliku, jer su se se svi gore navedeni zadaci i obveze projektnih partnera mogli puno detaljnije razraditi i obrazložiti.

Nakon sastanka projektnih partnera su sudionici sastanka obišli Centar za palijativnu skrb Doma zdravlja Ljubuški – Hospicij.