U sklopu Interreg IPA projekta prekogranične suradnje- IMPHACT u Dom zdravlja Ljubuški je pristigla vrijedna medicinska oprema za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju.

Kako smo ranije informirali našu javnost, radi se o aparatu za magnetnu terapiju bola te aparatu za funkcionalnu magnetnu stimulaciju.

Ukupna vrijednost navedene medicinske opreme je 146.000 KM (bez PDV-a), što je najvrijedniji dio IMPHACT projekta.

Nakon provedenog postupka javne nabave po PRAG procedurama i potpisanog ugovora, gore navedena oprema je ravnatelju Doma zdravlja Ljubuški isporučena od strane ovlaštenog predstavnika tvrtke ARK d.o.o iz Sarajeva, gosp. Rijada Kobilja, M.Sc.

Aparat za magnetnu terapiju bola i aparat za funkcionalnu magnetnu stimulaciju su instalirani u Centar za palijativnu skrb Doma zdravlja Ljubuški, a u narednim danima će djelatnici Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DZ Ljubuški sudjelovati na stručnim edukacijima za rad na ovim aparatima koje će preko web aplikacija voditi kolege iz Slovenije te predstavnici tvrtke ARK. d.o.o., kako bi opremu što prije mogli staviti u funkciju na korist korisnika naših usluga, poručili su iz Doma zdravlja Ljubuški.

Kada epidemiološka situacija bude dopuštala, planirano je da jedan dio djelatnika Odjela za fizikalnu medicinu Doma zdravlja Ljubuški ode u Sloveniju, kako bi se dodatno educirali o svim mogućnostima koje pruža magnetna terapija u fizijatriji te kako bi usavršili rad na ovim aparatima.