Dom zdravlja Ljubuški je nastavio sa projektnim aktivnostima u sklopu Interreg IPA projekta prekogranične suradnje – IMPHACT. U našu zdravstvenu ustanovu su isporučena dva komada medicinske opreme za potrebe Odjela za laboratorijsku dijagnostiku DZ Ljubuški.

U prvom slučaju, radi se o malom “point of care” imunokemijskom analizatoru na kojem se pružaju brojne mogućnosti analiza više od 30 laboratorijskih parametara, a koji će se u početku koristiti najvećim dijelom za dijagnostiku vezanu za COVID-19. Gore spomenuti aparat je isporučen od stranepredstavnika tvrtke Profy d.o.o. iz Bijeljine. Tijekom današnjeg dana je urađena isporuka vrlo kvalitetnog laboratorijskog mikroskopa, koji će poslužiti našim djelatnicimaza bolju dijagnostiku prvenstveno pretraga urina, jer je ranija oprema relativno stara i dotrajala zbog učestalog korištenja. Ovaj mikroskop je isporučen od strane tvrtke Diaprom d.o.o. iz Posušja. Ukupna vrijednost ove medicinske opreme je oko 6.000 KM bez PDV.

Oba aparata su visokofuncionalna, moderna te zadovoljavaju najnovije standarde i potrebe u domeni laboratorijske dijagnostike, što će uvelike doprinijeti poboljšanju kvalitete i obujma usluga koje se pružaju u našoj zdravstvnoj ustanovi. Dom zdravlja Ljubuški nastavlja realizaciju projektinih aktivnosti u sklopu IMPHACT projekta u zadatim rokovima, a u narednom periodu planiramo aktivnosti na novim projektima o ćemu ćemo pravovremeno informirati korisnike naših usluga.