U sklopu projekta prekogranične suradnje iz programa Interreg IPA CBC Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014.-2020.god. - IMPHACT, dana 13.svibnja 2022. godine je Domu zdravlja Ljubuški isporučena gore navedena medicinska oprema. Boce za medicinski kisik s regulatorima protoka i pratećom opremom je isporučio predstavnik tvrtke Messer Tehnoplin d.o.o. iz Sarajeva, gosp. Emir Hodžić. 500 komada podloga za PCR testiranja na Covid-19 su isporučeni od strane predstavnika tvrtke Diaprom d.o.o. iz Posušja, na čemu im se iskreno zahvaljujemo.

Na ovaj način smo financijskim sredstvima EU nabavili opremu i dijagnostičke testove koji će nam značajno pomoći i olakšati naš rad.

S poštovanjem,      
UPRAVA DZ LJUBUŠKI