Sukladno projektnom planu, članovi projektnih timova svih projektnih partnera IMPHACT projekta su, u periodu od 24.05. do 27.05.2022. godine, sudjelovali  na studijskom putovanju u Švedsku, točnije u Stockholm, u svrhu razmjene iskustava i primjera dobre prakse iz područja palijativne medicine.

U sklopu studijskog putovanje je obavljen posjet bolnici StockholmsSjukhem i planiran je posjet HospicijuErstadiakoni. Švedska je odabrana kao primjer dobre prakse zbog visoke razine razvijenosti pružanja palijativnih usluga te vrlo bogatog iskustva iz područja palijativne medicine.

StockholmsSjukhem privatna je neprofitna organizacija, u vlasništvu i pod upravom zaklade osnovane 1867.godine, koja se bavi pružanjem zdravstvenih usluga. Organizacija pruža visokokvalitetnu skrb u brojnim područjima: napredna kućna skrb i palijativna skrb, gerijatrijska skrb, primarna skrb, rehabilitacija i skrb za starije osobe (dom za starije osobe). Brommageriatriken, kao dio StockholmskogSjukhema, jedna je od najvećih gerijatrijskih klinika u Švedskoj. Klinika pruža akutnu gerijatrijsku zdravstvenu skrb i rehabilitaciju uglavnom za stanovnike zapadnih predgrađa Stockholma. Temeljne operativne vještine, spomenute gerijatrijske bolnice, su visoka razina stručnosti i znanja vezano uz zbrinjavanje pacijenata starije životne dobi. Članovi projektnog tima su tijekom posjeta ovoj bolnici usvojili vrijedna znanja i iskustva, prvenstveno u organizaciji rada, koja će poslužiti za daljnji razvoj palijativne skrbi na našim prostorima rada i djelovanja.

Hospicij Erstadiakoni djeluje na području zdravstva i zdravstvene skrbi od 1851. godine. Hospicij pripada među najpoznatije ustanove koje se bave palijativnom skrbi na području Švedske. Rad Hospicija obuhvaća: zdravstvo, socijalni rad, obrazovanje i istraživanje. Glavni cilj rada je dobrobit pojedinca, ali i doprinos društvu, a sva dobit ulaže se u daljnji razvoj usluga i skrbi za najranjivije skupine društva, među koje definitivno spadaju i palijativni bolesnici. Nažalost, posjeta Hospiciju Erstadiakoni morala je u posljednji trenutak biti otkazana, no projektni partneri održali su u tom terminu održali online sastanak sa doktorom Johanom Johannsonom, stručnjakom za palijativnu medicinu iz regije JämtlandHärjedalen. Glavna tema sastanka bila je diskusija o načinu na koji je organizirana palijativna zdravstvena skrb u Švedskoj,koja je jako rijetko naseljena u usporedbi sa partnerskim zemljama (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora) IMPHACT projekta. Regija koju pokriva bolnica u kojoj radi dr. Johannson je veličine sve tri gore spomenute države, ali je unatoč tome skrb za palijativne bolesnike organizirana na vrlo visokoj razini.