DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI
Broj: 1312 / 2023

Ljubuški,  29.prosinca 2023.godine

RASPORED RADA  LIJEČNIKA U OBITELJSKOJ MEDICINI ZA MJESEC SIJEČANJ 2024. GOD.  
obitljska siječanj

 AMBULANTA VITINA: DR.I.BORAS, DR.ČOLAK 

 GODIŠNJI ODMORI: DR.BUBALO DO 10.01.2024.; DR.KOVAČ 03.01.-05.01.2024.;  DR.BARIĆ  08.01.-12.01.2024.

Ravnatelj         

 Ivan Landeka, dr.med.