DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI
Broj: 597/ 2021
Ljubuški, 28.svibnja 2021.godine

RASPORED RADA LIJEČNIKA U OBITELJSKOJ MEDICINI ZA MJESEC LIPANJ 2021. GOD.

obiteljska lipanj

GODIŠNJI ODMORI: DR.BRADVICA DO 25.06.; DR.KEŽIĆ 07.06.-29.06.; DR.KOVAČ. 07.06.-11.06., DR.NOSIĆ 21.06.-02.07.; DR.M.MATIĆ 28.05.-11.06.; DR.T.MATIĆ 28.05.-11.06., DR.ČOLAK 14.06.-01.07.; DR.VUČIĆ 21.06.-07.07., DR.BORAS 09.06.-30.06.

    

RAD U AMBULANTI  VITINA, 1.SMJENA:

09.06.-11.06.  DR.ČOLAK

14.06.-18.06. DR.T.MATIĆ

21.06.-25.06. DR.T.MATIĆ

28.06.-30.06.  DR.T.MATIĆ