Dom Zdravlja Ljubuški

Ljubuški, 29. rujan  2022.godine

RASPORED RADA  LIJEČNIKA U OBITELJSKOJ MEDICINI ZA MJESEC LISTOPAD 2022. GOD.

obiteljska listopad

AMBULANTA VITINA  - DR. MATEJ MATIĆ 

GODIŠNJI ODMOR: - DR. ČOLAK: 03.10. - 07.10.2022