DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI
Ljubuški, 29. rujan 2022.godine

RASPORED RADA  LIJEČNIKA U SLUŽBI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE – PEDIJATRIJA ZA MJESEC LISTOPAD 2022. GOD.

pedijatrija listopad

Ravnatelj        

 Ivan Landeka, dr.med.