DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI
Broj:  523/ 2023

RASPORED RADA  LIJEČNIKA U OBITELJSKOJ MEDICINI ZA MJESEC LIPANJ 2023. GOD.

obiteljska lipanj 23

AMBULANTA VITINA: DR.ČOLAK OD 05.06.-23.06.2023;  DR.BORAS  26.06.-30.06.2023.

GODIŠNJI ODMORI:  DR.KOVAČ 09.06.-16.06. // DR.KEŽIĆ 12.06.-30.06. // DR.NOSIĆ 26.06.-30.06. // DR.BUBALO 23.06. // DR.BORAS 05.06.-23.06.        

Ravnatelj         

 Ivan Landeka, dr.med.