DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI
Broj:  827/ 2023

Ljubuški, 28.kolovoza  2023.godine    

RASPORED RADA  LIJEČNIKA U SLUŽBI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE ZA MJESEC RUJAN 2023. GOD.

pedijatrija rujan

GODIŠNJI ODMORI:     DR.IVANA VUKŠIĆ  27.09.-29.09.2023.

 

Od 11.09.2023. pa do kraja mjeseca  odjel Pedijatrije raditi će samo prvu smjenu radi sistematskih pregleda školske djece.

 

Ravnatelj       

Ivan Landeka, dr.med.