Na temelju članka 90. i članka 64. stavak 1. točka b) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i članka 5. stavak 2. točka b. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/14 i 59/22) i članka 29. Statuta, a na temelju prikupljenih ponuda, Ravnatelj Doma zdravlja Ljubuški, donio je O D L U K U o prihvatu ponude za nabavu “OPREMA ZA SANACIJU KOTLOVNICE”.

Na temelju članka 90. i članka 64. stavak 1. točka b) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i članka 5. stavak 2. točka b. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/14 i 59/22) i članka 29. Statuta, a na temelju prikupljenih ponuda, Ravnatelj Doma zdravlja Ljubuški, donio je O D L U K U o prihvatu ponude za nabavu “USLUGE NADZORA IZVOĐENJA RADOVA”.

Na temelju članka 64. stavak 1. točka a), članka 70. st. 1, 3. i 6., članka 72. St.3., Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/2022) i članka 27. Statuta Društva, a postupajući po Preporuci imenovanih članova Povjerenstva, u otvorenom postupku javne nabave radova „REKONSTRUKCIJA DIJELA KROVIŠTA ZGRADE DZ LJUBUŠKI“,  Ravnatelj  Dom zdravlja Ljubuški donio je ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Na temelju članka 90. i članka 64. stavak 1. točka b) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i članka 5. stavak 2. točka b. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/14) i članka 29. Statuta, a na temelju prikupljenih ponuda, Ravnatelj Doma zdravlja Ljubuški, donio je O D L U K U o prihvatu ponude za nabavu robe “PRINTER UREĐAJA ZA ODJEL GINEKOLOGIJE”.