Na temelju članka 64. stavak 1. točka a), članka 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i članka 29. Statuta Društva, a postupajući po Preporuci imenovanih članova Povjerenstva, u otvorenom postupku javne nabave robe „POGONSKO GORIVO“,  Ravnatelj  Doma zdravlja Ljubuški donio je ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Na temelju članka 90. i članka 64. stavak 1. točka b) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i članka 5. stavak 2. točka b. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/14) i članka 29. Statuta, a na temelju prikupljenih ponuda, Ravnatelj Doma zdravlja Ljubuški, donio je O D L U K U o prihvatu ponude za nabavu usluge  "USLUGE OSIGURANJA DJELATNIKA".

Na temelju članka 90. i članka 64. stavak 1. točka b) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i članka 5. stavak 2. točka b. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/14) i članka 29. Statuta, a na temelju prikupljenih ponuda, Ravnatelj Doma zdravlja Ljubuški, donio je O D L U K U o prihvatu ponude za nabavu usluge  "Arhitentonske usluge-Izrada idejnog rješenja i Glavnog projekta adaptacije Odjela obiteljske medicine DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI".

Na temelju članka 64. stavak 1. točka a), članka 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i članka 29. Statuta Društva, a postupajući po Preporuci imenovanih članova Povjerenstva, u otvorenom postupku javne nabave robe  „ADAPTACIJA PROSTORIJA OBITELJSKE MEDICINE U ZGRADI DOMA ZDRAVLJA LJUBUŠKI“,  Ravnatelj  Doma zdravlja Ljubuški donio je ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja