Poštovane/i korisnici naših usluga,

obavještavamo Vas da je kvar na RTG aparatu na Odjelu za radiološku dijagnostiku Doma zdravlja Ljubuški, zbog čega je aparat bio van funkcije, uspješno otklonjen od strane ovlaštenih sevisera.

Poštovane/i korisnici naših usluga,

ovim putem Vas obavještavamo da je došlo do kvara na RTG aparatu na Odjelu za radiološku dijagnostiku Doma zdravlja Ljubuški, zbog čega je aparat van funkcije. Odmah jučer su pozvani ovlašeni serviseri koji su utvrdili kvar te poduzeli potrebne radnje da se naruči rezervni dio kojega treba zamijeniti.