Poštovane/i korisnici naših usluga,

ovim putem Vas obavještavamo da je došlo do kvara na RTG aparatu na Odjelu za radiološku dijagnostiku Doma zdravlja Ljubuški, zbog čega je aparat van funkcije. Odmah jučer su pozvani ovlašeni serviseri koji su utvrdili kvar te poduzeli potrebne radnje da se naruči rezervni dio kojega treba zamijeniti.

Cijenjeni korisnici naših usluga, 
 
poštujući zapovijedi i preporuke Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH i Ministarstva zdravstva FBiH, a detaljno prateći epidemiološku situaciju, Dom zdravlja Ljubuški od ponedjeljka 29. lipnja 2020. godine organizira svoj rad na sljedeći način: