Na temelju članka 29. Statuta Doma zdravlja Ljubuški, Odluke o prodaji motornih vozila i dizelskog agregata broj: 235/2022 od 4. ožujka 2022. god., ravnatelj Doma zdravlja Ljubuški, objavljuje slijedeći: JAVNI OGLAS za prodaju motornih vozila i dizelskog agregata  u vlasništvu Doma zdravlja Ljubuški, putem pisane zatvorene dražbe