PO 1 Jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi

Poboljšanje kvalitete i dostupnosti usluge palijativne zdravstvene njege u prekograničnim područjima.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije

 bornstein pdf icon 
 IMPHACT Brochure HRV